Spring naar content

Omarm het onbekende!

De toekomst is onzeker, dat weten we zeker. Dit gegeven hebben BrabantKennis, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Fontys Academy for Creative Industries omarmd.

De verkenning Onzekere Zaken biedt je handvatten om te navigeren door het onbekende, waarbij onzekerheid niet uit de weg wordt gegaan. In de gids en podcastserie komen wetenschappers, kunstenaars en andere professionals met hun inzichten en ervaringen aan het woord. Hoe hebben zij geleerd om het onzekere te gebruiken als kracht? Hun verhalen geven houvast in een wereld die verandert, ze bieden inspiratie om mogelijke toekomsten vorm te geven.

Onzekere Zaken vertelt je niet wat de toekomst brengen gaat, want dat weet niemand. Maar het kan je wel helpen bij het navigeren door die onbekende toekomst. Met een methodisch en theoretisch kader én praktische handvatten die grip geven in veranderende omstandigheden.

Unknown2r

ONZEKERE ZAKEN Festival

Op 25 november vieren we het onbekende op het Onzekere Zaken festival. Want we besluiten nou eenmaal van alles over de toekomst, zonder te weten welke toekomst werkelijkheid wordt. Daar moeten we ons bij neerleggen. Durf het niet te weten, want juist dat nodigt uit om samen te gaan zoeken. Geef openheid over twijfels, transparantie van het niet-weten. Tijdens het festival gaat het niet om het geven van goede antwoorden, maar om het stellen van de juiste vragen.

Feestelijk sluitstuk is de lectorale rede van Tessa Cramer. Daarin presenteert zij haar plannen om publieke professionals te helpen om ‘de lange termijn’ actief onderdeel te maken van hun dagelijkse leven en werkzaamheden.

Festival Onzekere Zaken ~ 25 november van 14.00 – 17.30 uur ~ campus Fontys Tilburg.

Bestel de gids voor Onzekere Zaken

Het accepteren en opzoeken van onzekerheid is niet iets dat mensen en organisaties gemakkelijk afgaat. Zeker in de context van het openbaar bestuur, waar politici en ambtenaren geacht worden resultaten te leveren, bestaat over het algemeen een grote behoefte aan controle, rust en comfort.

Daarom biedt de gids Onzekere Zaken niet alleen methodisch en theoretisch kader, maar ook praktische handvatten die grip geven in veranderende omstandigheden.

Bestel de gids voor Onzekere Zaken

In deze gids leer je kijken naar de wereld
vanuit het perspectief van kunstenaars,
ontwerpers en toekomstdenkers.

Naam*
Adres*
Wil je de Onzekere Zaken nieuwsbrief ontvangen?*