Spring naar content

De Doolhofmethode

Je bent onderwijsvernieuwer en ook op je werk blijk je er niet aan te ontkomen: onzekerheid. Vraag is: hoe ermee om te gaan? Als mens en als professional hebben we allemaal zo onze omgang met onzekerheid. Maar werkt het ook? En zijn er misschien andere manieren om te werken met onzekerheid?

Wil je gelijk aan de slag met De Doolfhofmethode? Ga dan naar deze pagina.

De Doolhofmethode is er voor onderwijsvernieuwers die willen reflecteren op de manier waarop ze reageren en anticiperen op onzekerheid. Voor professionals die vanuit een open en onderzoekende houding hun onzekerheidshandelingsrepertoire willen vergroten.

 

De Doolhofmethode is ontstaan in een project van de lectoraten Change Management van De Haagse Hogeschool en Designing the Future van Fontys. Kunstenaar Marjolijn Zwakman, lector Jacco van Uden, lector Tessa Cramer en docent-onderzoeker Dolf Nijsen hebben een reeks oefeningen ontwikkeld waarmee onderwijsvernieuwers zich kunnen bekwamen in de ontwikkeling van hun ‘onzekerheidsvaardigheid’: hoe kunnen wij als professionals recht doen aan de ‘zekerheid van onzekerheid’ in ons werk?

“Aan de ene kant wordt er van het onderwijs verwacht dat alles wordt getoetst en geborgd, we moeten vaststellen wanneer iets goed is. Aan de andere kant willen we dat de student een houding ontwikkelt van ‘ik weet het nog niet, laat ik eens wat proberen’. Dat laatste is een heel andere houding dan de houding die de studenten nu hebben. Die vragen continu aan de docent: is dit goed? Alsof er dus één ding is dat goed is.”

Je kunt op verschillende manieren aan de slag met de Oefeningen in Onzekerheid: zelfstandig of onder begeleiding, en je kunt deelnemen aan de leergang over de Doolhofmethode. Je leest er HIER alles over.

 

WAT GING HIERAAN VOORAF? 

Twee lectoraten met een fascinatie voor de manier waarop we omgaan met onzekerheid. Bij Fontys begonnen futurist Tessa Cramer en docent-onderzoeker Dolf Nijsen zich hardop af te vragen wat een onzekere toekomst betekent voor het handelingsrepertoire van publieke professionals. Aan De Haagse Hogeschool vertrokken bedrijfskundige Jacco van Uden en performance kunstenaar Marjolijn Zwakman vanuit de constatering dat hun aangeleerde professionele opvattingen over onzekerheid niet verder uit elkaar hadden kunnen liggen. Hun startvraag: wat kunnen we hier van elkaar leren?

Sinds 2022 trekken de vier onderzoekers samen op. Vanuit de lectoraten Change Management van De Haagse Hogeschool en Designing the Future van Fontys Hogeschool hebben we opvolging willen geven aan de oproep van kunstenaar Merlijn van Twaalfhoven dat we onzekerheidsvaardigheid zouden moeten willen ontwikkelen.

Onzekere Zaken is een doorlopend project. Een belangrijke mijlpaal in dat project is de Doolhofmethode, een reeks werkvormen voor onderwijsvernieuwers die serieus willen verkennen welke rol onzekerheid speelt in hun werk én willen onderzoeken welke rol zijzelf (kunnen) spelen in het hanteerbaar maken van onzekerheid.In 2023 ontwikkelden we de werkvormen en werkten we ze uit met circa 100 onderwijsprofessionals tijdens een viertal bijeenkomsten in Den Haag en Tilburg. Elk van die bijeenkomsten zat tjokvol, onzekerheid leeft!

“In een dansruimte in de kelder ontmoette ik een kleine 40 andere onderwijsprofessionals uit het hele land. Lectoren, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers, docenten, trainers, coaches… In verschillende werkvormen kwamen we in contact en beweging rondom het thema onzekerheid en innovatie in het (hoger) onderwijs. En eigenlijk… ging het nog veel verder dan alleen onderwijs.”

De Doolhofmethode gaat echt over oefenen. Over je openstellen voor het nieuwe, over instappen, over je langzaamaan bekwamen in de onzekerheidsvaardigheid en je eigen onhandigheid daarin willen zien als een mogelijkheid om beter te worden – ook als je niet weet wat ‘beter’ precies betekent.

Wil je aan de slag met De Doolfhofmethode? Ga dan naar deze pagina.