Spring naar content

Gids voor Onzekere Zaken

De gids voor Onzekere Zaken behandelt een specifiek soort onzekerheid. Niet de persoonlijke onzekerheid over bijvoorbeeld je eigen kunnen staat centraal, maar juist de onzekere omgeving, de onbekende toekomst, de verrassing. De gids vertelt niet wat de toekomst brengen gaat, want dat weten we niet. Maar de gids helpt wel bij het navigeren door die onbekende toekomst.

We beginnen met een essay over hoe de innovatiewetenschap kijkt naar wat onzekerheid betekent voor publieke professionals en hoe je je daartoe kan verhouden. Daarna hebben we denkrichtingen verzameld over hoe je kunt omgaan met een onzekere toekomst. Elk perspectief voorzien we van context door wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers erop te laten reflecteren. We hopen dat je zelf aan de slag gaat en nadenkt over je werkzaamheden, met al zijn grillen en onverwachte wendingen. Soms individueel, maar vooral ook in teamverband. Deze gids is daar een eerste aanzet toe.

“In deze gids leer je kijken naar de wereld vanuit het perspectief van kunstenaars, ontwerpers en toekomstdenkers”, Tessa Cramer

Met bijdragen van Hans Peter Benschop, Marcel van Bijnen, Anouk Heltzel, Marijn Kroes, Thijs Middeldorp, Elphi Nelissen, Erna Oova, Chloé Rutzerveld, Maarten Schurink, Farid Tabarki.

Download de gids voor Onzekere Zaken

Het accepteren en opzoeken van onzekerheid is niet iets dat mensen en organisaties gemakkelijk afgaat. Zeker in de context van het openbaar bestuur, waar politici en ambtenaren geacht worden resultaten te leveren, bestaat over het algemeen een grote behoefte aan controle, rust en comfort.

Daarom biedt de gids voor Onzekere Zaken niet alleen methodisch en theoretisch kader, maar ook praktische handvatten die grip geven in veranderende omstandigheden.

DOWNLOAD de Gids voor Onzekere Zaken hier