Spring naar content

Over Onzekere Zaken

De toekomst is onzeker, dat weten we zeker. In de verkenning Onzekere Zaken vrezen we het onbekende daarom niet, we omarmen het juist. Met een nieuwsgierige podcastserie, een praktische gids en een inspirerend festival kijken we naar de toekomst, zonder te weten wat die zal brengen. En dat is nou precies het punt: door niet uit te gaan van wat we zeker weten, maar vooral van wat we niet weten, opent zich een wereld van nieuwe mogelijkheden. Onzekere Zaken is een samenwerking tussen BrabantKennis, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Fontys Academy for Creative Industries.

In de verkenning komen wetenschappers, kunstenaars en publieke professionals met hun inzichten en ervaringen aan het woord. Vanuit hun eigen expertise laten ze ons zien hoe je om kunt gaan met het gegeven van onzekerheid, en het zelfs kan gebruiken als kracht. Hun verhalen geven houvast in een wereld die verandert en bieden inspiratie om mogelijke toekomsten vorm te geven. Ze laten zien dat je voor houvast niet hoeft uit te gaan van wat je zeker weet. Sterker nog: liever niet.

Van ambtenaar tot bestuurder, van docent tot strateeg: Onzekere Zaken is er voor alle publieke professionals in Nederland. De verkenning helpt om mogelijke toekomsten scherper te zien. Niet om ze te voorspellen, maar wel om onzekerheid in je werk te accepteren, om het onbekende toe te laten in het dagelijks werk. Of het nou gaat om het schrijven van een beleidsnota, het scherper krijgen van een dilemma of om een probleem te analyseren vanuit een ander perspectief. De toekomst houdt zich niet aan de grenzen van organisaties, domeinen en sectoren. Er is niet één toekomst, en het is goed om daarop voorbereid te zijn.

Of het nu gaat om klimaatverandering, de gevolgen van corona of de verdeling van schaarse ruimte in ons land. Onzekerheid levert de nodige druk op. De druk om als overheid de juiste keuzes te maken, in een maatschappij die meer vraagt en minder accepteert. Bij alle veranderingen die gevoeld en beleefd worden, is sprake van onzekerheid over zowel de aard van de vraagstukken als over de mogelijke oplossingsrichtingen. Hoe navigeren we door het onbekende?

Gids en podcast Onzekere Zaken
De gids Onzekere Zaken en de bijbehorende podcast behandelen een specifiek soort onzekerheid. Niet de persoonlijke onzekerheid over bijvoorbeeld je eigen kunnen staat centraal, maar juist de onzekere omgeving, de onbekende toekomst, de verrassing. De gids vertelt niet wat de toekomst brengen gaat, want dat weten we niet. Maar de gids helpt wel bij het navigeren door die onbekende toekomst.

Het accepteren en opzoeken van onzekerheid is niet iets dat mensen en organisaties gemakkelijk afgaat. Zeker in de context van het openbaar bestuur, waar politici en ambtenaren geacht worden resultaten te leveren, bestaat over het algemeen een grote behoefte aan controle, rust en comfort. Daarom biedt de gids Onzekere Zaken niet alleen een methodisch en theoretisch kader, maar ook praktische handvatten die grip geven in veranderende omstandigheden.

In de achtdelige podcastserie staat het onderwerp onzekerheidsvaardigheden centraal. Onzekerheid over de toekomst zal er altijd zijn, de vraag is hoe we daarmee om moeten gaan en hoe we onzekerheidsvaardig kunnen worden. Deze podcastserie bereidt professionals niet voor op dé toekomst, maar op meerdere toekomsten. Want wie aanvaardt dat de toekomst onzeker is, is beter in staat die vorm te geven. De podcast is te beluisteren vanaf de week van 13 september 2021 via deze website www.onzekerezaken.nl of je favoriete podcastapp.

De podcastserie bereidt professionals niet voor op dé toekomst, maar op meerdere toekomsten. Want wie aanvaardt dat de toekomst onzeker is, is beter in staat die vorm te geven.

Onzekere Zaken festival: Save the Date
Op 25 november 2021 vieren we het onbekende op het Onzekere Zaken festival. Want we besluiten nou eenmaal van alles over de toekomst, zonder te weten welke toekomst werkelijkheid wordt. Daar moeten we ons bij neerleggen. Durf het niet te weten, want juist dat nodigt uit om samen te gaan zoeken. Geef openheid over twijfels, transparantie van het niet-weten. Tijdens het festival gaat het niet om het geven van goede antwoorden, maar om het stellen van de juiste vragen.

Het festival Onzekere Zaken vindt plaats op 25 november, op de campus van Fontys in Tilburg. Met inspirerende workshops, future proof pop-up exposities en talks van kunstenaars en wetenschappers. Zo leer ook jij te kijken naar de wereld vanuit het perspectief van artiesten, ontwerpers en toekomstdenkers. We sluiten feestelijk af met de lectorale rede van dr. Tessa Cramer, waarin zij haar plannen presenteert om publieke professionals te helpen om de lange termijn actief onderdeel te maken van hun dagelijkse werkzaamheden.