Spring naar content

Overige Producten

Sinds de start van Onzekere Zaken in 2020 zijn er diverse producten ontwikkeld voor publieke professionals waarin het werken met en het vaardig zijn in onzekerheid centraal staat. Bekijk hieronder De Doolhofmethode, de Onzekere Zaken Podcast en de Onzekere Zaken Gids.

 

DE DOOLHOFMETHODE

De Doolhofmethode is een serie oefeningen voor onderwijsvernieuwers die willen reflecteren op de manier waarop ze reageren en anticiperen op onzekerheid. Voor professionals die vanuit een open en onderzoekende houding hun onzekerheidshandelingsrepertoire willen vergroten. Meer informatie over De Doolhofmethode is hier te vinden.

 

ONZEKERE ZAKEN PODCAST

In de achtdelige podcastserie staat het onderwerp onzekerheidsvaardigheden centraal. Onzekerheid over de toekomst zal er altijd zijn, de vraag is hoe we daarmee om moeten gaan en hoe we onzekerheidsvaardig kunnen worden. Deze podcastserie bereidt professionals niet voor op dé toekomst, maar op meerdere toekomsten. Want wie aanvaardt dat de toekomst onzeker is, is beter in staat die vorm te geven. Scroll hier beneden door alle afleveringen en klik door voor meer informatie. De podcast is te beluisteren via deze website of je favoriete podcastapp.

Onzekere Zaken Gids

Het accepteren en opzoeken van onzekerheid is niet iets dat mensen en organisaties gemakkelijk afgaat. Zeker in de context van het openbaar bestuur, waar politici en ambtenaren geacht worden resultaten te leveren, bestaat over het algemeen een grote behoefte aan controle, rust en comfort.

Daarom biedt de gids voor Onzekere Zaken niet alleen methodisch en theoretisch kader, maar ook praktische handvatten die grip geven in veranderende omstandigheden.

DOWNLOAD de Gids voor Onzekere Zaken hier