Spring naar content

Presentator Michael Schaap wil weten hoe om te gaan met een onzekere toekomst. Hij komt zo terecht in de wetenschap, de kunst, het bedrijfsleven, de overheid de journalistiek, de filosofie en allerlei mengvormen daarvan. Vanuit de studio duiden futurist Tessa Cramer en kunstenaar Merlijn Twaalfhoven de interviews en reportages.

Deze podcast is het resultaat van een samenwerking tussen Brabantkennis, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Fontys Hogescholen. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden, op deze website te bestellen.

De Onzekere Zaken podcastserie is te beluisteren via deze website of je favoriete podcast-app.

aflevering 2:

Taal creëert de werkelijkheid

39 min

Aflevering 2: Taal creëert de werkelijkheid
Met: Michael Schaap, Mark van Twist, Alex Sheerazi, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven.

Pas als we ergens woorden aan geven, kunnen we ermee aan de slag. Taal creëert zo een nieuwe werkelijkheid. Maar hoe formuleer je onzekerheid? Hoe zeg je dat je het niet weet, of dat je twijfelt?

Interview met Mark van Twist
Hoogleraar bestuurskunde Mark van Twist toont ons de verschillende mogelijkheden en uitdagingen en schoonheid van taal.

Prof.dr. Mark van Twist (1966) is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer.

Reportage met Alex Sheerazi
Communicatiedeskundige Alex Sheerazi vertelt hoe hij taal en communicatie in de praktijk brengt.

Alex Sheerazi werkte de afgelopen 15 jaar binnen het communicatievak hoofdzakelijk voor drie grote, complexe infrastructuurprojecten: de aanleg van de busbaan door het centrum van Utrecht, de Betuweroute en de Noord/Zuidlijn. De aanpak en de resultaten bij de Noord/Zuidlijn hebben Alex in 2010 de – door vakgenoten toebedeelde – titel Communicatieman van het jaar opgeleverd.

Download de gids voor Onzekere Zaken

Het accepteren en opzoeken van onzekerheid is niet iets dat mensen en organisaties gemakkelijk afgaat. Zeker in de context van het openbaar bestuur, waar politici en ambtenaren geacht worden resultaten te leveren, bestaat over het algemeen een grote behoefte aan controle, rust en comfort.

Daarom biedt de gids voor Onzekere Zaken niet alleen methodisch en theoretisch kader, maar ook praktische handvatten die grip geven in veranderende omstandigheden.

DOWNLOAD de Gids voor Onzekere Zaken hier