Spring naar content

Festival mei 2022

ONZEKERE ZAKEN FESTIVAL

Op 17 mei 2022 vierden we het onbekende op het Onzekere Zaken festival, in popcentrum 013 Tilburg. We kijken terug op een middag vol inspirerende talks en waanzinnige workshops, georganiseerd door BrabantKennis en Fontys Academy for the Creative Economy.

‘Durf het niet te weten, want juist dat nodigt uit om samen te gaan zoeken.’
Lector ‘Designing the future’ – Tessa Cramer

 

Licht op onzekerheid

Kunstenaars, beleidsmakers, studenten en wetenschappers lieten hun licht schijnen op onzekerheid. We genoten van een rijke, diverse, bomvolle en inspirerende middag, met als opening een spoken word performance van Joshua Snijders die ons meeneemt langs de paden van onzekerheid.

Onzekerheid zal blijven
een eindbestemming is er niet.
Blijf de route aanpassen en
continu vragen stellen.
Met als grootste vraag:
‘Hoe gaan we verder?’
~ Joshua Snijders

Dagvoorzitter Lucas De Man gaat in gesprek met Tessa Cramer, lector Designing the Future. Zij vertelt wat we deze middag kunnen verwachten: “We gaan laten zien dat onzekerheid iets is van alle dag, en dat je er echt praktisch mee aan de slag kunt.”

We vervolgen de middag met een enthousiast – spontaan ontstaan – publiekspanel die vragen beantwoorden uit de hoge hoed, die vooraf zijn gesteld via de website onzekerezaken.nl. Een paar voorbeelden; ‘Hoe lang mag je eigenlijk onzeker zijn?’, ‘Wat is het verschil tussen persoonlijke onzekerheid en een onzekere toekomst?’, ‘Wanneer wordt onzekerheid eigenlijk uitstelgedrag?’ In een geanimeerd gesprek, inclusief een ter plekke geïmproviseerde act, komen prachtige voorbeelden, quotes en anekdotes voorbij. “Persoonlijke onzekerheid is net zo belangrijk als een onzekere toekomst. Alles is met elkaar verweven, maar je begint toch altijd dicht bij jezelf.”

Het gevoel dat je invloed kúnt hebben op je toekomst maakt je gelukkig. Hoe groter het gevoel dát je invloed kunt hebben op je eigen voorland, hoe groter je geluksgevoel.
~ Lucas De Man

Workshops
Nu mag iedereen zelf aan de slag met diverse workshops over trendverkenning en speculatief design. Ook daar weer een oefening in het omarmen van onzekerheid, want de indeling van de workshops zit verstopt in fortune cookies. Na openen van de cookies verdeelden de gasten zich over een verschillende ruimtes en zalen. En bij alle workshops werd enthousiast meegelopen, meegebouwd, meegedroomd, meegedacht.

ROZENBROOD | Picturing the Future gaf de workshop Future is here: toekomstsignalen zien en duiden. Een groep ging de stad in voor de tegentijdwandeling ‘Tijd maakt dat we bestaan’. Studio Zeitgeist verhaalde over nieuwe werkvormen, zelfsturende teams, waarden en machten. Met componist Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club) leerden we over ‘De kunst van het navigeren door een wereld van onzekerheid’.

We mochten meeschrijven aan de TrendRede 2022, onzekerheid omarmen met KIEM – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, leren met LEGO® SERIOUS PLAY® met College van Rijksadviseurs. Daarnaast kon je meegaan op VR toekomstexpeditie naar bronnenland en heuvelland en rusten in de Rozentuin van Fontys: “In de rust zit de stilte en het niets. Enkel en alleen het zintuigluisteren.”

KEYNOTE KIZA MAGENDANE
Na een korte pauze verder met de keynote van Kiza Magendane. “Als vluchteling uit Tanzania belandde ik 15 jaar geleden hier, als nieuwkomer moest ik mijn weg in Nederland vinden. Wat is vooral heb geleerd de afgelopen jaren, is dat het moed vraagt om tegen de stroom in te gaan.”

Mijn betoog is geen oefening in omdenken maar een geloof dat de nieuwkomer vaardigheden en kennis meebrengt die de Nederlandse samenleving verder kan brengen. Maar durft Nederland die nieuwkomer ook te omarmen en van zijn vaardigheden gebruik te maken? Die nieuwkomer is een voorloper in onzekerheid. Het is slim om als maatschappij de nieuwkomers aan het woord laten, om van hen te leren hoe om te gaan met onzekerheid.

We zijn allemaal migranten in de tijd. Door grote transformaties voelt vertrouwde eigenheid en tradities soms zo ver weg. Nederlanders leiden aan wortelzucht, een diep verlangen naar vaste grond.”

Ter afsluiting
Piera Fehres vertelt over de rol van BrabantKennis bij deze verkenning en de waardevolle samenwerking tussen Ministerie van Binnenlandse Zaken, Fontys en BrabantKennis. “Onzekere zaken is een mindset. Deze methode om onzekerheidsvaardigheden in handen te durven nemen, dat dragen we graag uit. Wij gaan dat nu weer verder toepassen in andere verkenningen en geven voor deze verkenning Onzekere Zaken het stokje over aan Fontys. BrabantKennis blijft eraan werken Brabant beter te begrijpen, in nieuwe verkenningen zoals Brabant en geopolitiek: Tussen vrees en vriendschap.”

Lucas De Man sluit af: “De grootste dreiging is het verschil tussen hen die meekunnen en die niet meekunnen. Dat zit niet in armoede, maar in toegang of geen toegang. Alles verandert. De grootste uitdaging voor beleidsmakers is te zorgen dat iedereen aangehaakt blijft.”